Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Управління витратами
Вступ
Програма навчання
Рекомендацiї
Оцiнювання
Глосарій
Лiтература

Управлiння витратами

Кафедра Економіки підприємства та підприємництва

Автори курсу

Лук‘янова В.В.
канд.екон.наук
доцент

Головач Т.В.
старший викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 34.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Метою вивчення дисципліни є ознайомлення студентів із методиками управління витратами на підприємстві, одержання ними навичок класифікації і групування витрат в залежності від сфер застосування, оцінки релевантності витрат, ознайомлення з методами калькулювання собівартості продукції на різних підприємствах.

Задачі вивчення дисципліни – ознайомлення студентів з питаннями управління витратами на підприємствах, аналізу і оптимізації витрат у різних управлінських ситуаціях.

Вивчення дисципліни дасть можливість студентам опанувати певний обсяг теоретичних і методологічних знань у сфері обліку, оптимізації і управління витратами. Дисципліна орієнтована на формування теоретичних основ калькулювання витрат на підприємствах, розробки кошторисів витрат.

Вивчаючи дисципліну, крім лекційного матеріалу, студенти повинні використовувати додаткову спеціальну літературу, рекомендовану програмою курсу, Закони України, Постанови Верховної Ради та інші нормативні документи.

Навчальна дисципліна “Управління витратами” базується на дисциплінах “Економічна теорія”, “Мікроекономіка”, “Економіка підприємств”, і вивчається після них.

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з яких у свою чергу містить лекційний матеріал, тест для самоконтролю, вправи і контрольні запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитись з розділом “Рекомендації студенту”.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11