Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Практика за фахом
Вступ
Програма навчання

Практика за фахом

Кафедра Економіки підприємства і підприємництва

Автори курсу

Лук‘янова В.В.
докт.екон.наук
професор

Головач Т.В.
старший викладач

 

Заключним етапом наскрізної програми практичної підготовки бакалаврів у відповідності з навчальним планом є практика з фаху, що здійснюється безпосередньо у виробничих умовах.

Практика є важливою стадією процесу підготовки бакалаврів за спеціальністю 6.050104 “Економіка підприємства”, у ході якої перевіряються надбані теоретичні знання і набуваються професійні навички та вміння.

Практика проводиться для студентів денної форми навчання згідно з навчальним планом у 8 семестрі, а для студентів заочної форми навчання – в 10 (6 – для скороченої форми навчання) семестрі, в календарні терміни, що передбачені затвердженим графіком.

Практика з фаху здійснюється у відповідності до “Положення про практику студентів вищих закладів України”, затвердженого наказом МО України від 8.04.1993 р. №93 та навчального плану з врахуванням вимог кваліфікаційних характеристик.

Практика організується і здійснюється на базі діючих підприємств (фірм) різних форм власності, установ, відомств, науково-дослідних закладів тощо.

По завершенні практики проводиться диференційований залік у формі усного захисту звіту про практику (на основі попередньої оцінки звіту керівником від університету).

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11