Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Антикризове управління *
Вступ

Антикризове управлiння

Кафедра Економіки і менеджменту промислових підприємств

Автори курсу

Тюріна Ніла Марківна
к.е.н
доцент

Грабовська Ірина Василівна
старший викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

В дисципліні “Антикризове управління” викладається сучасна концепція антикризового управління організацією, яка функціонує в умовах ринкової економіки з позиції фундаментального підходу до розуміння антикризового управління. Термін “антикризове управління” виник відносно недавно, причиною його появи є реформування української економіки та поступове входження України в зону кризового розвитку. В сучасних умовах господарювання, де сукупно діють поняття циклічного розвитку, керованості, ресурсозбереження, мотивації, економії часу, соціального партнерства та інші, реальна небезпека кризи виникає навіть при самому успішному управлінні. Цим і обумовлена необхідність вивчення цієї дисципліни.

Метою вивчення курсу “Антикризове управління” є засвоєння комплексу теоретичних та практичних знань про методи і процедури антикризового управління підприємством в складних економічних умовах, які склались для вітчизняних виробників.

Основні завдання предмету:

· вивчення методів виконання діагностики причин виникнення кризової ситуації на підприємстві;

· здобуття знань по виконанню аналізу зовнішнього середовища і потенціалу конкурентних переваг підприємства для вибору стратегії цього розвитку;

· ознайомлення з бізнес-плануванням підвищення конкурентних переваг підприємств і фінансового оздоровлення підприємства;

· ознайомлення з механізмом державного регулювання процесів фінансового оздоровлення і процедури банкротства;

· здобуття знань про антикризову інвестиційну політику;

· вивчення організаційно-виробничого менеджменту неплато-спроможних підприємств;

· ознайомлення з проблемами управління персоналом підприємств в умовах кризи;

· ознайомлення з організаційними механізмами ліквідації підприємств;

· вивчення процедур фінансового оздоровлення підприємства і систем контролю за їх реалізацією.

По закінченню вивчення курсу “Антикризове управління” студенту необхідно знати:

· основи українського законодавства про банкрутство;

· економічну суть антикризових процедур;

· основні причини кризового фінансового стану підприємств;

· форми і методи реалізації антикризових процедур на мікрорівні;

· як розраховувати нормативні критерії неплатоспроможності;

· як визначати внутрішні і зовнішні причини неспроможності підприємства;

· методи внутрішньофірмового економічного аналізу;

· методи оцінки ефективності інвестиційних проектів і одержання практичних навиків в проведені передінвестиційних досліджень, необхідних для прийняття рішень по реалізації проектів;

· як визначати внутрішні резерви покращання фінансово-економічного стану підприємства.

Студенту необхідно вміти:

· застосовувати на практиці показники діагностики неплатоспроможності і робити аналітичні висновки при оцінці динаміки цих показників;

· робити вірні аналітичні висновки про глибину фінансової кризи на підприємстві, яке досліджується;

· формувати інформаційну базу для аналізу по даних оперативної звітності;

· класифікувати фактори, які впливають на економічні і фінансові показники;

· виконувати перевірку і облік фінансового стану підприємства, виконування фінансових планів, аналізувати фінансові результати.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11