Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Бізнес-планування *
Вступ

Бiзнес-планування

Кафедра Фінансів та банківської справи

Автори курсу

Квасницька Раїса Степанівна
магістр
ст. викладач

Ковальчук Світлана Володимирівна
к.е.н.
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 2.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Основою започаткування та подальшого ефективного здійснення підприємницької діяльності в сучасних умовах господарювання нагально необхідним є складання бізнес-плану. Саме для набуття та розвитку практичних навичок складання бізнес-плану, в навчальні плани навчальних програм навчально-освітнього рівня «бакалавр» і запроваджено курс «Бізнес планування». Курс базується на отриманих знаннях з таких курсів, як “Фінанси”, “Управлінський облік”, “Інвестування”, “Фінансовий аналіз” та інші.

Головна мета курсу – охарактеризувати зміст бізнес-плану та сукупність методів, способів та інструментів, які використовуються в процесі його розробки.

В процесі вивчення дисципліни вирішуються наступні завдання:

1) з’ясування сутності, цілей та логіки розробки бізнес-плану;

2) Визначення його структури та змісту;

3) Ознайомлення з методами та підходами до розробки бізнес-плану, які найчастіше використовуються на практиці;

4) Розгляд суті презентації бізнес-плану та засобів підвищення її ефективності.

По закінченні вивчення курсу «Бізнес планування» студенти повинні засвоїти цілі, завдання та можливості використання бізнес-плану, мати чітке уявлення про порядок його складання, оволодіти практичними засобами та методами його розробки.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11