Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Інвестиційний менеджмент *
Вступ

Iнвестицiйний менеджмент

Кафедра Менеджменту

Автори курсу

Рудніченко Євгеній Миколайович
кандидат економічних наук
доцент

Гавловська Наталія Іванівна
кандидат економічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 6.
Протокол № 5-а від 22.04.2013р.
 

Шановний студенте!

Навчальний курс “Інвестиційний менеджмент” охоплює основне коло питань управління інвестиційною діяльністю організації, а також розглядає теоретичну основу управління інвестиціями, сутність, мету та функції інвестиційного менеджменту, його методичний інструментарій.

Метою вивчення курсу “Інвестиційний менеджмент” є ознайомлення студентів із принципами та механізмом функціонувагння інвестиційного менеджменту та набуття ними навичок управління інвестиційною діяльністю організації, які необхідні для професійної діяльності менеджера.

Завдання дисципліни:

- ознайомити студентів з системою сучасних методів управління інвестиційною діяльністю;

- сприяти опануванню студентами нової інвестиційної ідеології;

- сформувати логіку прийняття управлінських рішень у галузі реального фінансування;

- ознайомити з сучасними інвестиційними інструментами.

Курс побудований згідно з модульною системою. Вивчення кожного модулю закінчується відповіддю на питання для самоперевірки, після цього можно проходити тестовий контроль, вирішувати практичні завдання.

Бажаємо успіху у вивченні курсу!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11