Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Іноземна мова (Англійська) *
Вступ

Iноземна мова (Англiйська) за проф спрямуванням

Кафедра Романо-германських мов

Автори курсу


Шаран Р.В.
викладач


Ємець О.В.
канд. Філ. Наук, зав. Кафедри

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 8.
Протокол № 5-а від 22.04.2013р.
 

Електронний курс призначено для осіб, які вперше приступили до вивчення англійської мови і ставлять собі за мету практичне оволодіння нею в стислі строки навчання дистанційно. Він може бути використаний у немовних вузах дистанційного навчання студентами, у знаннях яких є серйозні прогалини, на факультетах іноземних мов як курс другої мови, а також на дистанційних курсах з окремих мов, що готують спеціалістів для роботи за кордоном , у суспільних підприємствах, фірмах та мережі Інтернет.

Курс покликаний забезпечити формування розмовних навичок у найтиповіших ситуаціях спілкування, а також розвиток навичок і вмінь читання, письма, перекладу.

Курс побудовано на лексичному і граматичному матеріалі, що охоплює нормативну граматику англійської мови і базовий лексичний мінімум.

Дана дистанційна дисципліна складена у вигляді розгалуженої структури текстових документів та прикладних програм.

Перед початком вивчення матеріалу рекомендуємо ознайомитися з розділом “Рекомендації слухачу”

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11