Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Історія економічних вчень *
Вступ

Iсторiя економiчних вчень

Кафедра Економічної теорії

Автори курсу


Співачук В.Л.
кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії

Шавкун Валентина Миколаївна
кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1217.
Протокол № 1 від 26.09.2018р.
 

ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВЧЕНЬ

Творче оволодіння економічною теорією передбачає глибоке засвоєння історії економічної науки, знання основних етапів її становлення і розвитку. Історія економічних вчень прослідковує спадкоємність економічних ідей, течій і шкіл, їхню відмінність, детермінізм повноти й глибини висновків з історичних фактів і обставин, формує у студента методологічну культуру, попереджує від абсолютизації і догматизації теоретичних положень. Дисципліна є загально-освітньою, фундаментальною, обов"язковою. В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати історію формування економічної науки як системи знань про господарський лад суспільства, витоки і джерела, логіку розвитку провідних течій і шкіл сучасної економічної теорії; вміти застосовувати набуті знання для оцінки певних економічних поглядів, ідей, концепцій, прогнозувати можливий вплив теоретичних досліджень на господарську практику і формування економічної політики. Розраховано на викладачів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, слухачів коледжів, учнів шкіл бізнесу - всіх, хто цікавиться економічними проблемами та закономірностями.

Бажаємо успіху у вивченні дисципліни "Історія економічних вчень"!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11