Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Комп`ютерний аналіз даних *
Вступ

Комп`ютерний аналiз даних

Кафедра Фінансів та банківської справи

Автори курсу

Форкун І.В.
кандидат технічних наук
доцент

Форкун Ю.В.
кандидат технічних наук
доцент

Михайловська І.М.
кандидат технічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 169.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Комп'ютеризація різних галузей діяльності та інформатизація сучасного суспільства взагалі вважається сьогодні стратегічним напрямком науково-технічного прогресу, якому під силу рішення важливих соціальних і економічних проблем. Поява внаслідок цього інформатики як загальної науки про методи і засоби одержання, збереження, передачі, пошуку, опрацювання інформації, визначення її видів, властивостей і структури породило ряд похідних понять. До їх числа можна віднести «інформаційні ресурси», «інформаційні процеси», «інформаційні системи», «інформаційні структури», «інформаційне забезпечення», «інформаційні технології» тощо, які можна вважати своєрідними «окремими інформатиками».

При цьому частіше всього основна увага приділяється технологічній стороні питання — новим інформаційним технологіям, що одержали загальну назву «комп'ютерні інформаційні технології» (КІТ). До КІТ відноситься, зокрема, і „Комп’ютерний аналіз даних”.

Зміст програми курсу „Комп’ютерний аналіз даних” охоплює такі питання, як визначення мети, завдань, методології та методики дисципліни та спирається на вивчення дисциплін „Основи інформатики та комп’ютерної техніки”, „Комп’ютерна техніка та програмування”, „Методи прогнозування” та ін. Навчальна програма ставить за мету дати ґрунтовні знання з дисципліни і навчити майбутніх спеціалістів-економістів користуватися ними під час виконання фінансових операцій.

Методичні вказівки з „Компютерного аналізу даних” висвітлюють основні поняття і характеристики економічної інформації та інформаційної технології, методи та засоби збору, введення та комп’ютерного аналізу даних з допомогою прикладних програм, офісних пакетів та мов програмування з врахуванням новітніх наукових досягнень. Особливістю даних навчально-методичних матеріалів є те, що в них комплексно та компактно розглянуто ряд тем, що складають сутність комп’ютерного аналізу економічних даних.

Мета дисципліни - формування системи теоретичних знань та практичних навичок моделювання та аналізу економічних процесів засобами сучасних інформаційних систем та комп‘ютерних інформаційних технологій.

Завдання дисципліни - вивчення теоретичних та методичних основ аналізу економічних процесів; отримання практичних навичок використання та адаптації сучасних інформаційних систем та комп‘ютерних інформаційних технологій до проведення фінансових обчислень та розв’язування оптимізаційних задачі.

Предметом вивчення є сучасні інформаційні системи та комп‘ютерні інформаційні технології як інструмент аналізу економічної інформації

Вивчення цієї дисципліни має не лише поглибити і розширити знання студентів щодо сфери комп’ютерних технологій, але і допомогти у виборі майбутньої спеціалізації.

Дисципліна вивчається відповідно до навчального плану протягом одного семестру. Форма контролю — залік.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11