Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Контроль і ревізія *
Вступ

Контроль і ревiзiя

Кафедра Обліку та аудиту

Автор курсу

Пухальська Г.В.
старший викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 172.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Важливою функцією управління виступає контроль. З одного боку контроль є формою державного впливу на підконтрольні об’єкти, а з іншого - складовий елемент управлінського процесу. Він включає перевірку всіх напрямків розвитку суспільства. Контроль, який направлений на перевірку розвитку економіки держави є економічний контроль. У складі економічного контролю можна виділити державний фінансовий контроль, націлений на перевірку діяльності бюджетних установ.

Формою заключного державного фінансового контролю є інспектування, яке реалізується через проведення ревізій виробничо-фінансової діяльності бюджетних установ, підприємств та організацій. Завданнями ревізії є оцінка діяльності підконтрольного об’єкту, за певний проміжок часу, вивчення резервів і надання допомоги йому в використанні їх, перевірка дотримання законодавства, збереження власності та інші.

Виходячи із значення контролю в умовах ринкової економіки мета курсу полягає у підготовці фахівців високої кваліфікації, здатних проводити контрольні процедури в бюджетних установах, на підприємствах різних форм власності. Курс «Контроль і ревізія» є складовою блоку навчальних дисциплін під час підготовки майбутніх бакалаврів зі спеціальності «Облік і аудит».

Основними завданнями курсу - навчити студентів:

- техніки і методики проведення ревізії і перевірок;

- вміти керуватись законодавчою базою з питань перевірки;

- правильно робити вибір необхідної інформації для перевірки;

- приймати рішення за результатами ревізії.

Дисципліна «Контроль і ревізія» вивчається студентами після вивчення курсів: «Фінансовий облік», «Облік в бюджетних установах», «Аналіз господарської діяльності», «Фінанси». Між вищезазначеними дисциплінами існує тісний взаємний зв`язок. Щоб проводити ревізію або перевірку слід чітко знати: організацію виробництва і бухгалтерського обліку, вміти виявляти і оцінювати відхилення; здійснювати пошук резервів ефективності використання майна, резервів коштів, правильно застосовувати прийоми і способи «Контролю та ревізії», «Аналізу господарської діяльності». В сучасних умовах виникають нові форми фінансових взаємовідносин, досліджувати, а тим більше перевірити їх не можливо не знаючи «Фінансів». Широкого розвитку в сучасних умовах набуває застосування автоматизованої обробки бухгалтерської і не бухгалтерської інформації. Ревізор повинен володіти на достатньому рівні комп`ютерною технікою, не тільки з метою перевірки організації обліку, але впровадження АРМ в контрольно-ревізійну роботу. В даному випадку міждисциплінарні зв`язки виникають по «АРМ бухгалтера».

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11