Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Організація праці менеджера *
Вступ

Органiзацiя працi менеджера

Кафедра Менеджменту

Автори курсу

Сокирник Ірина Володимирівна
кандидат економічних наук
доцент

Гейдарова Олена Володимирівна
кандидат економічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 182.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Ефективний менеджмент і організація праці менеджера, безумовно, є ключовою передумовою успішного функціонування організації.

Особливість поточного моменту в Україні полягає у тому, що колишні управлінські схеми вже не працюють, а сучасні ринкові підходи та методи ще не можливо повністю використовувати у теперішніх економічних і політичних умовах. Тому кожний керівник вибирає ті елементи менеджменту, які, на його погляд. Краще всього підходять до конкретної ситуації і здаються йому найбільш корисними для успішної роботи при досягненні цілі організації.

Нові умови господарювання вимагають від власників, керівників, менеджерів вміння розробляти стратегію та тактику розвитку своєї організації.

Запропонований Вашій увазі дистанційний курс "Організація праці менеджера" ставить за мету:

- Ознайомити користувача з теоретичними аспектами організації управлінської праці менеджерів різних рівнів управління та формування їх складових; застосуванням сучасних принципів та напрямів наукової організації праці; організацією процесу документування в управлінні , а також набуття практичних навичок із складання та оформлення документів;

- Навчити планувати та організовувати особисту працю менеджера; організовувати робочі місця менеджера; організовувати та проводити наради та збори; здійснювати підготовку та проведення ділових зустрічей, переговорів; управляти потоком відвідувачів; формувати потоки документів, організовувати порядок проходження та виконання документів;

- Показати можливості використання процесів автоматизації діловодства.

Міждисциплінарні зв'язки: дисципліна «Організація праці менеджера» базується на вивченні таких дисциплін, як «Основи менеджменту», «Основи психології та педагогіки», «Українська мова професійного спілкування», а також пов'язана з усіма дисциплінами, які характеризують об'єкт управління або окремі функції (юридичними, економічними та обліковими, маркетингом, тощо).

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з який у свою чергу містить лекційний матеріал, тест для самоконтролю, вправи i контрольні запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з розділом "Рекомендації студенту".

Бажаємо успіху у вивченні дисципліни

"Організація праці менеджера"!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11