Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Операційний менеджмент *
Вступ

Операцiйний менеджмент

Кафедра Менеджменту

Автори курсу

Капінос Геннадій Іванович
кандидат економічних наук
доцент

Гейдарова Олена Володимирівна
кандидат економічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 194.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Кожна організація являє собою досить складну техніко-економічну і соціальну систему, що відображає її індивідуальність і специфіку. Однак існують загальні риси, підходи й економічні категорії, що є єдиними для всіх підприємств і організацій, до яких відноситься і менеджмент.

Жодна економічна дисципліна не може похвалитися такою гамою кольорів і фарб, як менеджмент. Особливо це характерно для виробничого менеджменту. Тут спостерігається така маса і взаємопереплетення десятків, сотень проблем і питань, які найтіснішим чином пов'язані між собою, що під силу тільки досвідченому фахівцю в усьому розібратися.

Розвиток і становлення методів керування операційними системами, своєчасне їх удосконалення є необхідною умовою подальшого технологічного й організаційного поступу економіки України. У зв'язку з цим потрібна докорінна зміна змісту підготовки фахівців - менеджерів.

Метою вивчення дисципліни «Операційний менеджмент» є формування у студентів комплексу знань щодо базових принципів, основних категорій, теоретичних положень та практичних методів управління виробництвом та операціями, розробки операційної стратегії, створення і взаємодіючого використання операційних підсистем як основи забезпечення досягнення цілей (місії) організаціїв умовах ринкової економікита володіння методикою проведення техніко-економічних розрахунків, а також засвоєння отриманих знань для подальшого їх використання в практичній діяльності.

В процесі вивчення дисципліни студент повинен засвоїти:

- основи функціонування підприємств як складних систем, що складаються із різного роду внутрішніх взаємопов’язаних підрозділів;

- принципи організації праці; управління матеріально-технічним постачанням; запасами; якістю; продуктивністю організації;

- оволодіти знаннями щодо планування і управління операціями.

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на модулі, які складаються з тем, кожна з яких у свою чергу містить лекційний матеріал та список довідкової літератури. До складу модулів входять також тести для самоконтролю, вправи i контрольні запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з розділом "Рекомендації студенту".

Навчальна дисципліна “Операційний менеджмент” базується на категоріях та поняттях таких курсів як “Основи економічної теорії”, “Основи менеджменту”, “Макроекономіка”, “Мікроекономіка”, “Економіка підприємства”, “Статистика”, “Планування діяльності підприємства”, “Організація виробництва”, “Системи технологій”, “Інформатика та комп’ютерна техніка”, “Дослідження операцій” та інші.

Курс закладає підвалини для подальшого вивчення дисциплін, пов’язаних з галузевою специфікою та кожної спеціальності та спеціалізації.

Бажаємо успіху у вивченні дисципліни

"Операційний менеджмент"!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11