Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Хімізація технологічних процесів *
Вступ

Хімізація техпроцесів

Кафедра Технології та конструювання виробів із шкіри

Автор курсу

Цимбалюк В.М.
кандидат технічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1071.
Протокол № 7 від 29.06.2016р.
 

Мета викладання дисципліни. Дисципліна ?Хімізація технологічних процесів відноситься до дисциплін циклу вільного вибору студентів і займає важливе місце у підготовці спеціалістів з технології виготовлення взуття. Вона дає поглиблені знання щодо ефективних напрямків хімізації виробництва виробів із шкіри, особливостей сучасної технології виготовлення шкіряного взуття з використанням синтетичних матеріалів для деталей взуття та хімічних методів їх кріплення.

В дисципліні вивчаються: шляхи та переваги хімізації взуттєвої та шкіргалантерейної промисловості, асортимент і характерні технологічні та експлуатаційні властивості сучасних полімерних матеріалів, особливості виробництва взуття на всіх технологічних етапах з використанням хімічних матеріалів та методів скріплення.

Практичному закріпленню лекційного матеріалу сприяють лабораторні заняття, які спрямовані на набуття студентами знань та практичних навиків з вивчення асортименту та характерних властивостей сучасних синтетичних матеріалів для взуття та шкіргалантерейних виробів, проектування прогресивних технологічних процесів виготовлення взуття з використанням хімічних матеріалів та методів скріплення, ознайомлення з особливостями технології та організації його виготовлення на підприємстві.

Одержані знання та навики використовуються та закріплюються при проходженні переддипломної практики та виконанні курсових та дипломних проектів.

Таким чином, основна мета дисципліни – формування у студентів знань, вмінь, які направлені на інтенсифікацію технологічних процесів виготовлення взуття з одночасним розширенням асортименту та покращенням його якості на основі широкої хімізації виробництва.

Завдання та предмет дисципліни. Основне завдання дисципліни полягає в отриманні фундаментальних та практичних знань для виробництва конкурентноздатного взуття на основі використанням сучасних синтетичних матеріалів та хімічних методів його виготовлення.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні -

знати:

- переваги використання і характерні властивості взуттєвих полімерних матеріалів та їх цільове призначення;

- вимоги до синтетичних матеріалів з урахуванням технології виготовлення та призначення взуття;

- сутність і переваги використання хімічних методів виготовлення виробів із шкіри та їх призначення,

- обладнання, оснастка і схеми технологічних процесів виготовлення виробів з урахуванням використання хімічних методів;

- особливості хімічної технології виготовлення взуття на всіх технологічних етапах його виробництва з урахуванням властивостей матеріалів та вимог до виробу;

вміти:

- розробляти вимоги до матеріалів з урахуванням їх призначення та технології виготовлення виробу;

- вибирати оптимальні матеріали для виготовлення взуття з урахуванням технології виготовлення та вимог до нього;

- розробляти технологічні процеси складання заготовок та взуття на основі хімічної технології.

Бажаємо успіху у вивченні дисципліни “Хімізація техпроцесів”!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11