Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Прогнозування та макроекономічне планування *
Вступ

Прогнозування та макроекономiчне планування

Кафедра Економіки підприємства та підприємництва

Автори курсу

Косянчук Тетяна Францівна
кандидат економічних наук
доцент

Швид
Валентина Василівна

асистент

Бакай Віталій Йосифович
кандидат економічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 14.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Курс “Прогнозування та макроекономічне планування” є однією із спеціальних дисциплін при підготовці кваліфікованих економістів-менеджерів. Зазначена дисципліна висвітлює наукові основи сучасного макроекономічного прогнозування, методологію та методику формування державних індикативних планів і програм, напрямки та засоби макроекономічного планування виробничих систем і розвитку соціальної сфери.

Предметом цієї дисципліни є вивчення й пізнання механізму дії об‘єктивних економічних законів розвитку суспільства, шляхів їх використання при реалізації економічної політики держави.

Мета вивчення курсу – забезпечити вивчення студентами основ теорії та практики макроекономічного планування розвитку економіки та соціальної сфери. Важливе місце при вивченні курсу посідає досвід країн з розвинутою ринковою економікою щодо державного планування, податкової політики, політики цін тощо.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11