Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Промисловий маркетинг *
Вступ

Промисловий маркетинг

Кафедра Маркетингу

Автори курсу

Майорова Наталія Іванівна
старший викладач

Фесенко Тетяна Сергіївна
асистент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 215.
Протокол № 6 від 25.06.2013р.
 

“Промисловий маркетинг” є однією із спеціальних дисциплін при підготовці бакалаврів за напрямом підготовки - “Маркетинг”. Зазначена дисципліна висвітлює основи теорії промислового маркетингу, методології маркетингових досліджень, розроблення і планування маркетингових стратегій та їх реалізації промисловими підприємствами і розглядає особливості маркетингу закупівель, сучасні методи управління маркетинговою діяльністю та формування ефективної товарної, цінової, збутової і комунікаційної політики промислового підприємства

Предметом цієї дисципліни є вивчення діяльності промислових підприємств, спрямованої на задоволення попиту організацій-споживачів у засобах виробництва.

Мета вивчення дисципліни – формування системи теоретичних і практичних знань з промислового маркетингу, а також методологічних і технологічних засад його використання.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11