Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Теорія економічного аналізу *
Вступ

Теорiя економiчного аналiзу

Кафедра Обліку та аудиту

Автори курсу

Наконечна Галина Федорівна
доцент

Магдійчук Петро Олексійович
асистент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 228.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Прийняття будь-якого управлінського рішення не можливе без проведення глибокого аналізу діяльності підприємства. Курс „Теорія економічного аналізу” є частиною економічного аналізу в широкому розумінні і вивчається перед вивченням курсу „Економічний аналіз” розглядає економічний аналіз як галузь економічної науки, його роль в управлінні господарством та підвищенні ефективності виробництва.

Запропонований Вашій увазі дистанційний курс „Теорія економічного аналізу” ставить за мету навчити аналітичному підходу до читання економічної інформації, методам проведення аналізу господарської діяльності підприємств.

Завдання курсу - ознайомити з задачами, що їх вирішує економічний аналіз, видами, порядком планування і проведення аналізу діяльності підприємств. Навчити прийомам і методам економічного аналізу, вмінню будувати факторні аналітичні моделі залежності показників, застосовувати на практиці різні способи факторного аналізу, здійснювати аналіз і прогнозування динаміки соціально-економічних процесів, здійснювати постановку та розв’язувати задачі оптимального планування.

Предмет курсу – теоретичні основи економічного аналізу як система узагальнюючих знань про його об’єкти і суб’єкти, основні категорії, предмет, метод, завдання, загальну методику, інформаційне забезпечення та організацію проведення.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11