Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Технології машинобудування і виробництво будматеріалів *
Вступ

Технологiї машинобудування i виробництво будматерiалiв

Кафедра Технології машинобудування

Автор курсу

Мазур Микола Петрович
доктор технічних наук
професор
завідуючий кафедрою технології машинобудування
декан факультету дистанційного навчання

Каразей Виталій Дмитрович
кандидат технічних наук
доцент
декан заочного факультету №2

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 18.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Рівень розвитку будь-якого сучасного виробництва – це в першу чергу рівень технології. Саме технологія визначає споживчу якість виробу, стабільність його характеристик, термін служби і в конечному підсумку – його ціну і конкурентну здатність на сучасному ринку. Враховуючи той факт, що в нашій країні йде швидке оновлення технологій всіх виробництв, як правило, шляхом запозичення із інших високорозвинених країн, перед керівниками підприємств, менеджерами стоїть задача вибору найсучасніших високопродуктивних і екологічно безпечних.

Тому при підготовці молодих спеціалістів менеджерів, економістів машинобудівного виробництва особливо актуальною стає задача оволодіння основними принципами і закономірностями формування та розвитку технологій в машинобудуванні будівництві та створення інформаційної бази для визначення і керування ефективністю техніки і технології машинобудівної галузі промисловості.

Технологія машинобудування є вчення про технологічні процеси виготовлення машин потрібної якості та кількості у встановленні терміни із оптимальними витратами.

Основні завдання дисципліни:

· дати знання теоретичних основ технології машинобудівного та будівельного виробництва, методів забезпечення якості, надійності і заданих техніко-економічних характеристик машин, методів обробки типових деталей.

· сформувати вміння в області проектування і оперативного управління технологічними процесами обробки і складання, використання новітніх досягнень техніки і технології на підприємствах.

· привити навички аналізу рівня техніки і технології, розрахунку параметрів обробки деталей, технологічної трудомісткості і продуктивності обладнання.

· надати студентам цілісних знань про сучасну технологію виготовлення машин та їх елементів на машинобудівних підприємствах різного профілю, про засоби (верстати, пристрої, інструменти), їх технологічні можливості й використання із врахуванням типу виробництва й особливостей конструкції машини, про методику розробки технологічних процесів механічної обробки заготовок та складання машин

Даний дистанційний курс навчання складений у виглядi розгалуженої структури текстових документiв. Вiн розбитий на теми, кожна з який у свою чергу мiстить лекцiйний матерiал, тести для самоконтролю i контрольнi запитання для підготовки до екзамену. Перед початком вивчення тем курсу рекомендуємо ознайомитися з роздiлом "Рекомендації ".

Бажаємо успіху у вивченнi курсу " Технології машинобудування і виробництва будматеріалів"!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11