Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Трудове право *
Вступ

Трудове право

Кафедра Права

Автор курсу

Герц Алла Анатоліївна
кандидат юридичних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 231.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Трудове право України як провідна галузь єдиної системи національного права України має за мету регулювання трудових відносин працівників (робітників і службовців), котрі працюють на підприємстві, в установі, організації, а також у фізичної особи на підставі трудового договору. Програма курсу "Трудове право України" складена на основі діючих законодавчих актів, які є правовими інструментами забезпечення економічної реформи в Україні.

В умовах становлення ринкових відносин на даний час трудове право певним чином забезпечує правове регулювання трудових відносин в Україні. Навіть перебуваючи сьогодні у складному стані, воно залишається однією з провідних галузей системи права.

Програма курсу ставить за мету ознайомлення студентів з основними поняттями трудового права, його нормативною базою, точне окреслення сфери суспільних відносин, що регулюються трудовим правом.

Програма вміщує 18 тем. В кожній, виходячи із обсягу курсу, встановлено кількість годин лекційного часу та практичних занять.

Викладення курсу "Трудове право України" переслідує мету: отримання студентами основних понять трудового права та вміння орієнтуватися у нормативній базі, що його регулює.

По вивченню курсу студенти повинні :

а) мати чітке уявлення: про значення, місце і роль трудового права в регулюванні суспільно-трудових відносин; про виробничі і захисні функції трудового права; про взаємозв’язок трудового права з іншими галузями права;

б) знати: коло суспільних відносин, що належить до сфери регулювання трудового права; джерела законодавства України про працю; головну мету норм трудового законодавства;

в) уміти: розрізняти відносини, що регулюються трудовим правом, і відносини, які регулюються іншими галузями права, й давати правову оцінку такому розмежуванню; приймати юридично грамотні та обгрунтовані рішення щодо реалізації норм трудового права в практичній діяльності; пропагувати законодавство України про працю для прискорення побудови України як правової держави.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11