Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Менеджмент персоналу *
Вступ

Менеджмент персоналу

Кафедра Управління персоналом і економіки праці

Автори курсу

Гарват Ольга Анатоліївна
кандидат економічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 234.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Навчальна дисципліна “Менеджмент персоналу” призначена для вивчення проблем управління персоналом у сучасній організації та формування у майбутніх спеціалістів з управління персоналом і економіки праці практичних навичок з прийняття управлінських рішень.

Мета викладання дисципліни: формування системи знань з теорії та практики керування персоналом різноманітних організацій, що функціонують у галузі економіки України.

Предмет: системно організований процес відтворення й ефективного використання персоналу організації.

Завдання навчальної дисципліни: вивчення теоретичних засад менеджменту персоналу,кадрової стратегії та політики, методичних підходів щодо розподілу завдань з менеджменту персоналу між лінійними і функціональними підрозділами та керівниками, методів професійного добору кадрів, мотивації та розвитку персоналу; набуття вмінь самостійно аналізувати складні виробничі ситуації, приймати та обґрунтовувати ефективні рішення в галузі керування персоналом.

В результаті вивчення дисципліни «Менеджмент персоналу» студент повинен:

знати:

- теоретичні засади менеджменту персоналу;

- особливості організацій у галузі управління людьми на виробництві;

- про ресурсне забезпечення менеджменту персоналу;

- шляхи управління робочим часом;

- нормативно-правове забезпечення менеджменту персоналу.

вміти:

- самостійно аналізувати складні виробничі ситуації, приймати й обґрунтовувати ефективні рішення в галузі менеджменту персоналу;

- розробляти стратегію та політику управління персоналом;

- управляти процесами руху та розвитку персоналу.

Перед початком вивчення змісту навчальної дисципліни рекомендуємо ознайомитися з розділом “Рекомендації студенту”.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11