Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Фінансовий менеджмент *
Вступ

Фінансовий менеджмент

Кафедра Менеджменту

Автори курсу

Рясних Є.Г.
к.е.н., проф.

Савченко О.В.
к.е.н., доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 21.
Протокол № 5-а від 22.04.2013р.
 

Шановний студенте!

Ви розпочинаєте вивчення одного з найцікавіших і вельмикорисних курсів у вашій фаховій освіті. Сьогодні важко уявити економічну діяльність без використання прийомів і засобів, що пропонуються фінансовим менеджментом.

Навчальна дисципліна “Фінансовий менеджмент” направлена на формування у студентів цілiсної системи знань про фінансові відносини в господарському процесі, фінансовому механізмі, технології управління фінансовою діяльністю господарюючого суб`єкта. Студенти повинні засвоїти, що ключовою фігурою підприємництва є не керівник-адміністратор, не комерційний директор, а фінансовий менеджер, оскільки саме він відає грішми і повинен слідкувати за тим, щоб не розтрачувались вільні фінансові ресурси. Для цього фінансовий менеджер повинен добре знати теорію фінансів, основи менеджменту, набувати необхідний досвід, напрацьовувати інтуїцію та почуття ринку.

В результаті вивчення курсу “Фінансовий менеджмент” студенти повинні:

· знати концептуальні основи, на яких базується фінансовий менеджмент, його методи і прийоми;

· розуміти, як краще організувати аппарат управління фінансово-господарською діяльністю фірми;

· сформувати вміння пошуку і обробки інформації для забезпечення аналізу і прийняття ефективних фінансових рішень;

· вміти використовувати фінансові методи і інструменти при обгрунтуванні управлінських рішень у трьох взаємопов’язаних сферах: інвестиційній, виробничій, фінансовій.

· вміти організовувати фінансову роботу з розробки та виконання фінансових бюджетів, формувати фінансову структуру підприємства, запроваджувати набуті знання з формування та внесення змін у бюджети на практиці;

· знати теоретичні основи організації бюджетного процесу, інфраструктуру бюджетного процесу, алгоритм розробки методичних основ бюджетування, принципи облікової політики підприємства, види операційних бюджетів та їх особливості, види фінансових бюджетів та принципи їх побудови.

Даний курс складається із системи тем, тестового контролю, питань для підсумкового контролю, тощо.

Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з роздiлом «Рекомендації слухачу».

Бажаємо успіху у вивченні курсу!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11