Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Фінансова діяльність суб’єктів господарювання *
Вступ

Фiнансова дiяльнiсть суб’єктiв господарювання

Кафедра Фінансів та банківської справи

Автор курсу

Квасницька Раїса Степанівна
магістр
ст.викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 24.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Курс “Фінансова діяльність суб’єктів господарювання” передбачає послідовне і систематизоване вивчення основних питань даної дисципліни, знання якої необхідні для теоретичної і практичної підготовки спеціалістів з економічних спеціальностей.

Курс базується на отриманих знаннях з таких курсів, як “Фінанси”, “Управлінський облік”, “Гроші та кредит”, “Банківська справа”, “Податкова справа”, “Фінанси підприємств”, “Фінансовий менеджмент” та інші.

Даний курс розглядає діяльність підприємств різних форм власності та різних організаційно-правових форм, що пов’язана із змінами власного та запозиченого капіталу.

Метою вивчення дисципліни є отримання студентами знань з теорії та практики організації фінансової діяльності суб'єктів господарювання.

Предметом даної дисципліни є система фінансово-економіч­них відносин, що виникають у процесі мобілізації ресурсів для фінансування операційної та інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання і визначення найефективніших способів залучення відповідних коштів.

В ході вивчення дисципліни вирішуються наступні завдання: з’ясовується сутність суб’єктів господарювання, особливості їх фінансової діяльності, поняття капіталу та його структури, оцінка змін власного та запозиченого капіталу підприємств.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11