Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Біржі і біржові операції *
Вступ

Бiржi i бiржовi операцiї

Кафедра Економіки підприємства та підприємництва

Автор курсу

Диха Марія Василівна
доктор економічних наук
професор

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1119.
Протокол № 7 від 23.03.2018
 

Метою дисципліни «Біржі і біржові операції» є формування системи спеціальних знань та навичок у майбутніх фахівців про діяльність бірж, здійснення біржових операцій та управління біржовою діяльністю.

Завдання дисципліни – вивчення теоретичних та практичних основ діяльності бірж та основ управління біржовою діяльністю.

Предметом дисципліни є теоретико-методичні та прикладні засади діяльності бірж та основи управління біржовою діяльністю.

В результаті викладання дисципліни студенти повинні:

- володіти: теоретичними знаннями про біржу та знаннями про практичні аспекти біржової діяльності, знаннями про біржові технології, біржові операції, особливості функціонування ф’ючерсних та опціонних ринків; загальними закономірностями функціонування бірж, теоретичними основами про товарні, валютні та фондові ринки, теоретико-методологічними та економічними аспектами формування і регулювання механізмів біржової діяльності.

- уміти: розрізняти мову жестів і сленг професійних брокерів; укладати біржові угоди; здійснювати розрахунки за біржовими угодами;

- бути здатними: визначати стан маржового рахунку хеджера, визначати результативність біржових угод, визначати леверидж за угодою, визначати характер спекулятивної угоди, визначати курс акцій на фондовій біржі.

Програмою курсу передбачено вивчення: основ функціонування бірж, основних принципів функціонування бірж, функцій та характеристик біржових товарів; характеристик угод на товарних біржах; методів дослідження біржового ринку; змісту і призначення ф’ючерсних біржових угод, хеджування і спекуляції в біржовій діяльності; основ опціонної торгівлі; біржових операцій на фондовому ринку, методів визначення вартості цінних паперів.

Становлення і розвиток біржової системи в Україні обумовлюють необхідність серйозного професійного вивчення основ біржової справи. Дана дисципліна входить в перелік обов’язкових в економічних вищих навчальних закладах розвинутих країн світу і дозволяє формувати у майбутніх фахівців логіку ринкового мислення та глибокого осмислення економічних процесів, які протікають в країні.

БАЖАЮ УСПІХУ У ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «БІРЖІ І БІРЖОВІ ОПЕРАЦІЇ»!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11