Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Управління якістю *
Вступ

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

Кафедри Економіки та менеджменту промислових підприємств

Автори курсу

Капінос Геннадій Іванович
к.е.н.
доцент

Грабовська Ірина Василівна
старший викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 251.
Протокол № 6 від 25.06.2013р.
 

Актуальність вивчення дисципліни диктується потребами ринкової економіки, в умовах якої успішна діяльність підприємств базується на конкурентоспроможності продукції, що випускається. Основу конкурентоспроможності продукції складає її якість, стабільність якої досягається шляхом впровадження на підприємствах систем якості та підтверджується сертифікацією продукції та систем якості.

Запропонований Вашій увазі дистанційний курс „Управління якістю” ставить за мету засвоєнняв комплексі теоретичних основ і практичних рекомендацій з організації управління якістю продукції на підприємствах. Робота по забезпеченню якості продукції повинна бути організована в постійно діючу систему якості, що відповідає рекомендаціям міжнародних стандартів.

Основнізавдання дисципліни:

· засвоєння теоретичних основ в галузі забезпечення якості та управління якістю продукції;

· ознайомлення із сучасною практикою відносин постачальників і замовників в галузі якості та основними нормативними документами з правових питань в галузі якості;

· здобуття знань та набуття навиків з організації роботи по забезпеченню якості шляхом розробки і впровадження систем якості у відповідності до рекомендацій міжнародних стандартів з якості;

· вивчення практичних рекомендацій по забезпеченню ефективного функціонування та вдосконалення систем якості.

Управління якістю продукції є одним із аспектів управління діяльністю підприємства в цілому і тому примикає до вивчення менеджменту.

Оскільки завдання забезпечення якості вирішуються на всіх етапах виробничого процесу, управління якістю пов’язано з інженерно-технічними дисциплінами галузі.

Наприкінці вивчення дисципліни „Управляння якістю” спеціалісту необхідно знати наступне:

· термінологію щодо основних понять і категорій у сфері управління якістю;

· методи оцінки якості продукції, вітчизняні та міжнародні системи управління якістю;

· теоретичні основи і сучасну практику управління та забезпечення якості продукції на підприємствах;

· питання впливу якості на прибуток підприємства, класифікації витрат щодо якості;

· нормативно-технічну документацію з управління якістю та сертифікації продукції;

· основні положення Державної системи стандартизації;

· правове забезпечення управління якістю.

Спеціалісту необхідно вміти: виявляти чинники поліпшення якості продукції та забезпечення її конкурентоспроможності; аналізувати та застосовувати на практиці принципи, методи й правила управління якістю; проводити заходи щодо організації робіт із розробки та впровадження систем управління якістю відповідно до рекомендацій міжнародних стандартів ISO серії 9000; користуватися знаннями зі стандартизації, метрології, сертифікації для вирішення практичних питань; користуватися всіма видами нормативно-технічної документації, дотримуватися її вимог в своїй практичній діяльності.

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з який у свою чергу містить лекційний матеріал, тест для самоконтролю. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з роздiлом „Рекомендації студенту”.

Бажаємо успіху у вивченні дисципліни „Управління якістю”!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11