Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Фізіологія і психологія праці *
Вступ

Фiзiологiя i психологiя працi

Кафедра Управління персоналом і економіки праці

Автори курсу

ПАВЛЮК
Віктор Дмитрович

кандидат військових наук
доцент

АТАМАНЮК
Руслан Федорович

асистент

ЗЕЛЕНА
Марія Іванівна

старший викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 271.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Праця – основа існування і розвитку суспільства, повсякчасна природна умова людського життя. В процесі праці в організмі людини відбуваються фізіологічні і функціональні зрушення, що показують динаміку працездатності, яка знижується з розвитком втоми.

Метою навчальної дисципліни є вивчення студентами основних положень "Фізіології і психології праці", засвоєння теоретичних знань щодо закономірностей функціонування людського організму й активізації психічних функцій у процесі праці, психофізіологічних особливостей різних видів праці та вимог до їх організації, психофізіологічних засад профорієнтації, профвідбору, підготовки кадрів і зміни трудової діяльності, методів психофізіологічних досліджень трудової діяльності.

Завданням дисципліни є вивчення закономірностей фізіологічних реакцій організму працівника, формування функціональних станів, динаміки психічних функцій, працездатності і розвитку втоми в процесі праці; набуття навичок психофізіологічних досліджень з метою оцінки працездатності і втоми працівника, важкості праці, а також психофізіологічної раціоналізації праці.

Предметом дисципліни є закономірності динаміки фізіологічних і психічних функцій людини в процесі праці.

Після опанування дисципліни «Фізіологія і психологія праці» студент повинен:

знати:

- особливості різних видів трудової діяльності людини;

- закономірності рухової активності трудової діяльності працівника;

- динаміку працездатності і розвитку втоми під впливом елементів трудового процесу та виробничого середовища.

уміти:

- розробляти заходи щодо підтримання високої працездатності робітників і профілактики їхньої перевтоми на виробництві, підвищення змістовності та мотивації праці.

При вивченні дисципліни студенти повинні користуватися, крім лекційного матеріалу, спеціальною літературою, рекомендованою програмою курсу, законами України, постановами Верховної Ради України, урядовими інструктивними матеріалами.

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури електронних текстових документів. Він поділений на теми, кожна з яких, у свою чергу, містить крім лекційного матеріалу: тести для самоконтролю, індивідуальні завдання і контрольні запитання.

Перед початком вивчення змісту навчальної дисципліни рекомендуємо ознайомитися з розділом “Рекомендації студенту”.

БАЖАЄМО УСПІХУ У ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ "ФІЗІОЛОГІЯ І ПСИХОЛОГІЯ ПРАЦІ"!!!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11