Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Технології управління персоналом *
Вступ

ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Кафедра Управління персоналом і економіки праці

Автор курсу

Гарват Ольга Анатоліївна
к.е.н.
доцент

Базалійська Наталія Петрівна
старший викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1088.
Протокол № 7 від 29.06.2016р.
 

Мета викладання дисципліни. Формування у студентів системи теоретичних і прикладних знань у галузі використання сучасних персонал-технологій у практиці управління підприємствами.

Основні завдання навчальної дисципліни полягають у тому, щоб озброїти слухачів сучасними знаннями теорії управління персоналом у сфері економічної діяльності та практичними навиками використання сучасних інструментів, методичних підходів і процедур в управлінні персоналом.

Завдання дисципліни:

- формування ефективної системи управління персоналом в організації;

- проектування системи управління персоналом та нормативної кількості працівників кадрової служби підприємства;

- застосування сучасних методів планування та прогнозування потреб у персоналі;

- організування набору і відбору персоналу в організації;

- навчання, підвищення кваліфікації та перекваліфікація працівників на етапі розвитку персоналу організації;

- атестування персоналу та використання результатів у системі мотивування;

- оцінювання ефективності та результативності управління персоналом.

Предмет дисципліни: сучасні технології управління персоналом: методичні засоби, прийоми і процедури.

В результаті вивчення дисципліни “Технології управління персоналом” студент повинен:

знати:

- сутність та класифікацію технологій управління персоналом;

- технології аналізу робіт і розроблення вимог до кандидатів на вакантні посади;

- методи пошуку й залучення кандидатів на вакантні посади;

- технології збирання та аналізу інформації про кандидатів на вакантні посади;

- організаційне, методичне і документаційне забезпечення проведення інтерв'ю з кандидатами на вакантні посади;

- технології використання психологічних методів оцінювання кандидатів на вакантні посади;

- стратегії та технології роботи рекрутингових агенцій;

- види аутсорсингових послуг в управлінні персоналом;

- технології взаємодії лізингодавця і лізингоотримувача щодо задоволення тимчасової потреби у персоналі;

- технології виведення персоналу зі штату організації;

- технології адаптації нових працівників організації;

- технології розроблення організаційно-технічного і методичного забезпечення оцінювання працівників;

- методичні підходи до розроблення комплексного оцінювання працівників;

- технології навчання працівників;

- технології ефективної мотивації праці персоналу;

- технології звільнення працівників.

вміти:

- складати рекламне оголошення про вакантну посаду;

- перевіряти достовірність інформації, наданої кандидатом на вакантну посаду;

- проводити лінгвістичний аналіз мови претендента на вакантну посаду під час проведення інтерв'ю;

- формувати пакети тестових завдань залежно від вимог до кандидата на вакантну посаду;

- складати замовлення на пошук кандидатів на вакантну посаду для рекрутингової агенції;

- здійснювати стандартний і прямий пошук кандидатів на вакантні посади;

- визначати економічну доцільність делегування зовнішнім організаціям повноважень щодо виконання окремих функцій управління персоналом;

- оформляти договірні відносини між сторонами лізингової угоди: лізингодавцем, лізингоотримувачем і найманим працівником;

- розробляти проекти виведення персоналу зі штату організації;

- розробляти програми роботи центрів оцінювання;

- здійснювати оцінку ефективності навчальних програм;

- здійснювати оцінку ефективності системи стимулювання праці.

мати навички:

- аналізу робіт і розроблення вимог до претендентів на вакантні посади;

- пошуку і залучення кандидатів на вакантні посади;

- підготовки і проведення структурованого інтерв'ю;

- розроблення плану рекрутування;

- обґрунтування економічної доцільності використання лізингових послуг в управлінні персоналом;

- обґрунтування економічної доцільності виведення персоналу зі штату організації;

- розроблення організаційно-технічного і методичного забезпечення адаптації, оцінювання працівників;

- розроблення комплексної методики оцінювання працівників;

- оцінювання ефективності навчальних програм;

- оцінювання оцінку ефективності системи стимулювання праці.

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з яких у свою чергу містить лекційний матеріал, тести для самоконтролю і контрольні запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з розділом "Рекомендації студенту".

Бажаємо успіху у вивченні дисципліни "Технології управління персоналом"!!!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11