Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Кадровий моніторинг *
Вступ

КАДРОВИЙ МОНІТОРИНГ

Кафедра Управління персоналом та економіки праці

Автор курсу

Літинська Валентина Анатоліївна
кандидат економічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1027.
Протокол № 2 від 28.10.2015р.
 

Мета викладання дисципліни оцінка діяльності суб’єкта господарювання в сфері праці та соціально-трудових відносин, встановлення відповідності застосовуваних суб’єктом господарювання форм і методів організації трудової діяльності нормативно-правовим актам, а також розробка на основі результатів аудиторської перевірки пропозицій щодо оптимізації трудової діяльності й трудових відносин.

Об’єктом аудиту персоналу є стан трудової сфери суб’єкта господарювання.

Предметом дисципліни є: трудовий колектив, його діяльність; організація, нормування, умови праці й охорона праці; дотримання прав та обов’язків всіх категорій персоналу, передбачених чинним законодавством.

Завдання навчальної дисципліни: озброїти студентів знаннями з проведення незалежної аудиторської перевірки у сфері праці.

В результаті вивчення дисципліни «Кадровий моніторинг» студент повинен:

знати:

- теоретичні основи кадрового аудиту;

- сутність управлінського аудиту;

- методологію проведення аудиту персоналу;

вміти:

- аналізувати трудові показники;

- здійснювати аудит руху кадрів;

- проводити аудит у сфері оплати праці;

- оцінювати умови праці та їх безпеку;

- проводити аудит ефективності роботи служб управління персоналом.

Бажаємо успіху у вивченні дисципліни

"КАДРОВИЙ МОНІТОРИНГ"!!!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11