Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Соціальна відповідальність *
Вступ

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Кафедра Управління персоналом і економіки праці

Автор курсу

Атаманюк Р.Ф.
канд. екон. наук
доц.

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1086.
Протокол № 7 від 29.06.2016р.
 

Метою навчальної дисципліни «Соціальна відповідальність» є формування у студентів – майбутніх управлінців – системи теоретичних і практичних знань про категорії, поняття та механізми забезпечення соціальної відповідальності підприємств.

Досягнення цієї мети зумовило необхідність постановки та розв’язання комплексу завдань:

* формування науково обґрунтованих, адекватних реальності, раціональних знань про основні положення соціальної відповідальності підприємств;

* навчання використовувати здобуті знання в конкретних процесах управління соціальною відповідальністю підприємств та забезпечення її високої ефективності на всіх рівнях;

* формування на цій основі доцільного ставлення студентів до власного трудового потенціалу, вміння нарощувати та ефективно використовувати свій людський капітал, забезпечувати власну конкурентоспроможність та соціальну відповідальність, усвідомлено досягати реалізації своїх інтересів у соціально-трудових відносинах.

Об’єктом вивчення дисципліни «Соціальна відповідальність» є система економічних, соціальних та організаційних відносин між суспільством та підприємницькими структурами з позиції взаємної соціальної відповідальності .

Предметом вивчення дисципліни «Соціальна відповідальність» є сукупність теоретичних та практичних проблем формування системи соціальної відповідальності, забезпечення ефективного використання наявного підприємницького капіталу на рівні підприємства та регіону з метою забезпечення високої якості життя населення територіальних громад та високої взаємної соціальної відповідальності.

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів із лекційним матеріалом. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з розділом «Рекомендації студенту».

Бажаю успіху у вивченні дисципліни «Соціальна відповідальність»

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11