Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Радіоекологія *
Вступ

Радіоекологія

Кафедра Екології

Автор курсу

Н.Г. Міронова
доцент
кандидат технічних наук

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 305.
Протокол № 6 від 25.06.2013р.
 

Метою вивчення курсу “Радіоекологія” є формування знань щодо основних властивостей та джерел іонізуючого опромінення, їх вплив на живі організми, використання радіації у різних галузях.

У результаті вивчення дисципліни студенти напряму «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» повинні знати:

- типи радіації, основні її джерела у навколишньому середовищі;

- одиниці радіоактивності, види доз радіації;

- механізм дії та вплив іонізуючого випромінювання на живі організми;

- методи вимірювання радіоактивних забруднень;

- методи захисту від радіації;

- особливості позитивних і негативних сторін ядерної енергетики.

вміти:

- користуватися дозиметричними приладами;

- визначати ступінь радіоактивних забруднень довкілля та ступінь біологічної небезпеки радіоактивних забруднень;

- прогнозувати ступінь небезпеки радіоактивного забруднення місцевості для живих організмів;

- рекомендувати засоби захисту від радіаційних забруднень.

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з яких містить лекційний матеріал, тест і контрольні запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитись з розділом “Рекомендації студенту”.

Бажаємо успіхів у вивченні дисципліни „Радіоекологія”!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11