Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Екологія міських систем (Урбоекологія) *
Вступ

Урбоекологія

Кафедра Екології

Автор курсу

Юглічек Л.С.
кандидат біологічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 314.
Протокол № 6 від 25.06.2013р.
 

Розвиток міст і зростання їх впливу на природне середовище зумовили розвиток науки урбоекології, яка забезпечує вирішення проблем локального і регіонального планування, а також екологізації людської діяльності. Знання Урбоекологія орієнтована не лише на вивчення питань і проблем, які пов’язані з покращенням умов життя у великих і малих містах, вирішенням специфічних еколого-економічних питань, менеджментом регіональних міських агломерацій, але й на глобальне вивчення питань урбанізації. В зв’язку з цим зросла потреба в спеціалістах-екологах нового покоління, які здатні вирішувати урбоекологічні проблеми сучасності.

Запропонований Вашій увазі дистанційний курс “Урбоекологія” ставить за мету:

- ознайомити студентів з факторами урбанізації, тенденціями, наслідками і перспективами урбанізації, міськими екосистемами;

- розглянути структуру і сучасний стан міського комунального господарства, його роль у забезпеченні потреб підприємств і населення;

- проаналізувати екологічні проблеми урбанізованих територій та розглянути шляхи їх вирішення.

Дисципліна “Урбоекологія” повинна забезпечити студентам теоретичні знання та практичні навички, які необхідні для виконання курсових та дипломних робіт (проектів), а також для наступної практичної діяльності за здобутою спеціальністю.

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з яких містить лекційний матеріал, тест для самоконтролю і контрольні запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитись з розділом “Рекомендації студенту”.

БАЖАЄМО УСПІХУ У ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ !

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11