Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Управління соціальним розвитком *
Вступ

Управління соціальним розвитком

Кафедра Управління персоналом і економіки праці

Автор курсу

ГУЦАЛ О. П.
викладач-стажист

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1084.
Протокол № 7 від 29.06.2016р.
 

Призначення дистанційного курсу полягає в вивченні теоретичних концепцій та програмних заходів, cпрямованих на розвиток соціальних відносин і насамперед соціально-трудових між працівниками в трудових колективах, соціальних групах, соціальних прошарках суспільства у забезпеченні добробуту, поліпшенні соціального захисту, забезпеченні цивілізованого соціального розвитку.

Після опанування цього дистанційного курсу студент буде вміти:

• аналізувати соціальні процеси та системи управління їх розвитком;

• розробляти пропозиції щодо удосконалення діяльності соціальної сфери суспільства;

• розробляти та обґрунтувати заходи управлінського впливу в соціально-політичній, соціально-трудовій сферах;

• розрахувати, на основі нормативних документів, соціальні допомоги стосовно різних подій для різних категорій населення, як то,- інвалідів, сімей з дітьми, бідних верств населення, безробітних;

• розрахувати розмір пенсії, використовуючи законодавчу базу сфери пенсійного страхування та забезпечення;

• розробляти заходи соціального характеру для колективного договору та соціального плану підприємства;

• розробляти соціальні послуги для надання працівникам підприємства і членам їх сімей;

• здійснювати аудит соціальних проблем на підприємстві;

• планувати соціальний розвиток колективу.

Цей дистанцiйний курс навчання складений у виглядi розгалуженої структури текстових документiв. Вiн розбитий на теми, кожна з який у свою чергу мiстить лекцiйний матерiал, i контрольнi запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з роздiлом "Рекомендації студенту".

Бажаємо успіху у вивченні дисципліни "Управління соціальним розвитком"

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11