Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Природоохоронні технології (Техніка поводження з відходами) *
Вступ

Технiка знешкодження відходів

Кафедра Екології

Автор курсу

Єфремова Ольга Олексіївна
Кандидат технічних наук
Доцент кафедри екології

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 331.
Протокол № 6 від 25.06.2013р.
 

«Природоохоронні технології. Поводження з відходами»

Дисципліна «Природоохоронні технології. Поводження з відходами» базується на таких дисциплінах «Хімія», «Промислова екологія», «Техноекологія», «Організація управління в екологічній діяльності», «Екологічна безпека» та інші.

Метою вивчення курсу «Природоохоронні технології. Поводження з відходами» є забезпечення отримання студентами теоретичних знань та практичних навичок, в результаті опанування яких студенти повинні

знати:

- правові основи управління в галузі поводження з відходами;

- організаційну структуру системи управління відходами;

- особливості адміністративного і економічного регулювання в галузі поводження з відходами;

- організацію моніторингу і контролю в галузі поводження з відходами;

- класифікацію відходів;

- склад і властивості основних видів відходів;

- теоретичні основи фізико-хімічних методів переробки відходів;

- теоретичні основи технології утилізації твердих, рідких і газоподібних відходів;

- перспективи безвідходних і маловідходних технологій;

вміти:

- вести облік відходів;

- планувати діяльність по управлінню відходами;

- вести реєстр місць видалення відходів;

- вести реєстр об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів;

- проводити паспортизацію відходів.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11