Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Філософські проблеми наукового пізнання *
Вступ

Філософські проблеми наукового пізнання

Кафедра Філософії і політології

Автор курсу

Петрук Наталія Кирилівна
доктор філософських наук
професор

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1112.
Протокол № 7 від 23.03.2018
 

Метою курсу є вивчення теоретичних засад і філософських принципів, що визначають зміст, методологію та механізми наукового пізнання і є необхідними для здійснення наукової діяльності.

У процесі засвоєння навчальної дисципліни студент повинен знати:

- структуру і функції сучасного наукового знання, тенденції його історичного розвитку, методологію наукового пізнання;

- глобальні тенденції змін у науковому пізнанні та в науковій картині світу, світоглядні, методологічні та інші філософські основи сучасного наукового знання

- проблеми, пов’язані з впливом науки і техніки на розвиток сучасної цивілізації;

уміти:

- орієнтуватись у складних філософських питаннях сучасної науки і способах їх вирішення, застосовувати отримані знання в процесі наукових досліджень;

- передбачувати та аналізувати з етичного погляду наслідки наукової діяльності, обґрунтовувати й відстоювати пріоритет етичних цінностей.

Дистанційний матеріал навчання складений у вигляді розгалуженої структури тестових документів. Він розбитий на теми, кожна з яких у свою чергу містить лекційний матеріал, тести для самоконтролю і контрольні запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з розділом «Рекомендації студенту».

Бажаємо успіху у вивченні дисципліни «Філософські проблеми наукового пізнання»!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11