Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті *
Вступ

УПРАВЛІНСЬКІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В ОБЛІКУ, АНАЛІЗІ ТА АУДИТІ

Кафедра Обліку та аудиту

Автори курсу

Огнева А.М.
к.т.н.
доцент

Кобець Д.Л.
к.е.н.
викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1052.
Протокол № 7 від 29.06.2016р.
 

Метою вивчення дисципліни «Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті» є засвоєння знань про створення й використання в управлінні інформаційних систем і технологій фінансового управлінського обліку та контрольно-аналітичних процесів. Вивчення дисципліни дає основу для засвоєння знань про створення й використання в управлінні інформаційних систем і технологій управлінського обліку та контрольно-аналітичних процесів.

Предмет дисципліни - обліково-аналітична інформація підприємств.

Завдання дисципліни передбачає - вивчення управлінських інформаційних систем за їх видами, рівнями та функціональними призначеннями, методів постановки контрольно-аналітичних, фінансових, управлінських, аудиторських задач, набуття вмінь їх розв’язання.

Після вивчення даної дисципліни, студент має досягти таких результатів навчання:

знати:

– основи управлінських інформаційних систем за їх видами, рівнями та функціональними призначенням;

– основні принципи побудови управлінських інформаційних систем;

– принципи використання новітніх інформаційних технологій в управлінському та фінансовому обліку, контрольно-аналітичних процесах;

– особливості проектування автоматизованих інформаційних технологій;

вміти:

– використовувати стандартні програми для підготовки текстових документів, створення презентацій та проведення розрахунків;

– використовувати інструментальні засоби для рішення контрольно-аналітичних задач;

бути здатним:

– професійно працювати та забезпечувати рішення економічних задач по профілю спеціальності;

– розв’язувати управлінські, фінансові, податкові, аудиторські та аналітичні задачі в умовах функціонування управлінських інформаційних систем.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11