Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Економіка праці в організації *
Вступ

Економiка працi в органiзацiї

Кафедра Управління персоналом і економіки праці

Автори курсу

Атаманюк Е.А.
кандидат економічних наук
доцент

Літинська Валентина Анатоліївна
кандидат економічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1185.
Протокол № 1 від 26.09.2018р.
 

Курс "Економіка праці в організації" присвячений вивченню способів організації та стимулювання ефективної діяльності людей, їх взаємних відносин в процесі виробництва засобів, необхідних для життєзабезпечення людини та суспільства та задоволення їх матеріальних та духовних потреб.

Практично не існує такої економічної проблеми в будь-якій сфері людської діяльності, яка так чи інакше не була б пов’язана з працею та інтересами людини. Саме економіка праці як найближча до повсякденної практики галузь економічної науки покликана вивчати закономірності формування й розвитку ефективної взаємодії людини з природою та суспільством.

Одним з основних завдань економіки праці є визначення методів виміру результатів праці за кількістю та якістю виробленої продукції, виконаних робіт та наданих послуг, а також методів виміру й оцінки витрат праці, їх нормування та регулювання, що потребує розробки відповідних норм та нормативів. На цій основі створюється економічний механізм, що забезпечує зацікавленість трудових колективів і кожного працівника в постійному зниженні витрат виробництва, в гарантованій оплаті в залежності від частки особистого та колективного внеску в отриману підприємством плату за вироблену продукцію. Разом з тим економіка праці зосереджує увагу на питаннях ефективізації праці (тобто збільшення корисного результату на одиницю витрат використовуваних ресурсів), розвитку та використання трудового потенціалу в умовах функціонування ринку праці, формування доходів та рівня оплати праці, широко використовуючи при цьому статистичні методи та математичний апарат.

Запропонований Вашій увазі дистанційний курс "Економіка праці в організації" ставить за мету надання знань з теорії та практики регулювання трудових відносин на мікрорівні.

Завдання для користувачів:

* вивчення методології та методики аналізу внутрішнього ринку праці;

* планування й аналіз системи трудових показників на підприємстві;

* набуття навичок розв'язання практичних завдань економіки праці.

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з яких у свою чергу містить лекційний матеріал, тест для самоконтролю, вправи і контрольні запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з розділом "Рекомендації студенту".

Бажаємо успіху у вивченні дисципліни "Економіка праці в організації".

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11