Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Інфраструктура товарного ринку *
Вступ

Iнфраструктура товарного ринку

Кафедра Маркетингу

Автори курсу

Бичікова
Лілія
Анатоліївна

к.е.н., доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 397.
Протокол № 6 від 25.06.2013р.
 

В Україні складаються ринкові відносини, які сприяють дефективному функціонуванню всіх галузей економіки на основі досягнення комерційно-господарського успіху. В сучасній економічній ситуації особлива роль відводиться товарному ринку, який відображає взаємовідносини всіх ланок в процесі товароруху. Об’єктивно функціонуюча система товарного ринку володіє власною інфраструктурою, яка є обов’язковим компонентом ринкової економіки.

Інфраструктура являє собою сукупність організаційно-правових форм, що опосередковують рух матеріальних ресурсів та ділових відносин, пов’язуючи ці відносини в єдине ціле, не дивлячись на їх суб’єктивність та різноманітність.

Розвиток економічної ситуації в країні, взаємовідносин між партнерами по ринку істотно впливає на рівень забезпечення населення товарами та послугами, а також на ступінь задоволеності населення діяльністю виробників та торгівлі. При цьому слід враховувати, що така діяльність відбувається в суспільстві, яке має певну структуру, елементами якої є торговельні представники, посередники, банки, рекламні агентства, біржі та інше. Від ступеня розвитку та узгодженості дій яких переважно залежить успіх зусиль підприємця, який працює у сфері виробництва, комерції чи фінансів. Своєчасно виявлені та змодельовані зміни в стані інфраструктури надають підприємцеві шансів уникнути ризику та перемогти в конкурентній боротьбі на певному товарному ринку.

Мета навчальної дисципліни “Інфраструктура товарного ринку” – засвоєння знань з теорії розвитку інфраструктури товарного ринку, управління діяльністю підприємства в галузі просування, збереження та продажу товарів і послуг, забезпечення потреб споживачів.

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з яких містить лекційний матеріал, тест для самоконтролю, контрольні запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з розділом “Рекомендації студенту”.

ІНФРАСТРУКТУРА ТОВАРНОГО РИНКУ

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11