Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Поведінка споживачів *
Вступ

Поведiнка споживачiв

Кафедра Маркетингу

Автор курсу


Бойко Р.В.
кандидат економiчних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 55.
Протокол № 5-а від 22.04.2013р.
 

Повсякденна професійна діяльність кожного фахівця, зайнятого в сфері маркетингу, зв'язана зі споживачем. Фахівці, аналізуючи, прогнозуючи поводження споживачів, по суті, керують його поводженням. Зрозуміло, що діяльність у цьому напрямку може базуватися тільки на новому розумінні значення маркетингових досліджень у підвищенні ефективності комунікацій зі споживачем.

Метою дисципліни «Поведінка споживачів» є надання знань про напрямки розширення функцій маркетингу в дослідженні механізмів поведінки споживачів і використанні цих механізмів для активного впливу на процес прийняття споживачем рішення про покупку з метою досягнення мети організації.

Основними задачами дисципліни є:

• ознайомлення студентів з основними поняттями, категоріями, підходами до дослідження поведінки споживачів;

• вивчення факторів внутрішнього і зовнішнього впливу на поведінку споживачів, напрямку їхньої дії і можливостей їхнього використання в маркетинговій діяльності;

• розвиток практичних навичок роботи зі споживачем і керування його поведінкою.

Предметом вивчення дисципліни «Поведінка споживачів» є маркетингова система керування поведінкою споживачів.

Зміст дисципліни безпосередньо зв'язано з різними концепціями багатьох інших дисциплін, таких як «Маркетинг», «Менеджмент», «Психологія», «Соціологія», «Маркетингові дослідження», «Промисловий маркетинг» та ін.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11