Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Маркетингова політика розподілу *
Вступ

Маркетингова полiтика розподiлу

Кафедра Маркетингу

Автори курсу

Ковальчук Світлана Володимирівна
кандидат економічних наук
доцент

Ґудзь Сергій Іванович
викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 409.
Протокол № 6 від 25.06.2013р.
 

Зміст програми курсу охоплює такі питання як визначення мети, завдань, методології та методики дисципліни, а також визначення ролі і місця маркетингової політики розподілу у формуванні та реалізації маркетингової політики підприємства.

Головною ознакою ринкової економіки є те, що виробництво і споживання товарів є розподіленими за часом і простором процеси. Для того, щоб задовольнити потреби споживачів у повному розумінні, недостатньо виготовити товар, який потрібний споживачеві, та запропонувати ефективну цінову та комунікативну політики. Крім цього товар має бути доставленим, по-перше, у потрібне місце, по-друге, у потрібний час, і по-третє, у певній чітко визначеній кількості. Саме розв’язанню цих завдань і присвячена маркетингова політика розподілу.

Політика розподілу уявляє з себе діяльність фірми щодо планування, реалізації та контролю за рухом товарів від виробника до кінцевого споживача з метою задоволення потреб споживачів та отримання фірмою прибутку. Основною метою маркетингової політики розподілу є організація ефективного збуту виготовленої продукції.

Завдання маркетингового розподілу продукції можна поділити на стратегічні та тактичні. Стратегічні завдання пов’язані з формуванням та організацією каналів збуту і включають в себе: прогнозування планування перспективних каналів збуту; вибір прямого чи опосередкованого каналу збуту; вибір оптимальних каналів збуту, маршрутів збуту, розміщення складів. Тактичні завдання розподілу стосуються здіснення роботи з наявними та потенційними клієнтами; пошуку і відбору комерційних пропозицій на поставку товарів; організації виконання замовлень і поставки товарів. Ефективність політики розподілу значною мірою залежить від вибору ефективного каналу розподілу.

Метою дисципліни є формування системи науково-теоретичних і практичних знань про методи дослідження, створення і функціонування каналів розподілу, форми і методи роботи посередників у каналах, методологічні та методичні питання вибору й ведення політики розподілення в умовах конкуренції

Завдання, які вирішуються в ході вивчення дисципліни:

1) вивчення сутності та значення маркетингової політики розподілення, організації роботи посередників та управління товарним рухом,

2) формування, конструювання і функціонування каналів розподілу;

3) набуття навичок підвищення ефективності діяльності посередників та оптимізації витрат у процесі товарного руху.

Предметом вивчення є рух товарно-матеріальних ресурсів каналами розподілу.

Дисципліна „Маркетингова політика розподілу” орієнтована на студентів, які вже мають початкові знання маркетингу, теорії та практики управління підприємством.

Навчальна дисципліна “ Маркетингова політика розподілу” базується на таких дисциплінах, як “Макроекономіка”, “Мікроекономіка”, “Теорія економічних вчень”, „Маркетинг”, “Менеджмент”, „Промисловий маркетинг”, „Логістика”, „Інфраструктура товарного ринку”.

Головною метою цієї дисципліни є підготовка сучасних фахівців і майбутніх професійних діячів ринку у сфері розподільчих процесів.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11