Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Маркетинговий менеджмент *
Вступ

Маркетинговий менеджмент

Кафедра Менеджменту

Автори курсу

Новікова Ольга Степанівна
к.е.н.
доцент

Рудніченко Євгеній Миколайович
асистент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 57.
Протокол № 5-а від 22.04.2013р.
 

Шановний студенте!

Особливе місце на підсумковому етапі формування фахівця займає дисципліна “Маркетинговий менеджмент” яка на різних етапах еволюції ринкових відносин розглядає маркетинг як конкретизовану форму, що взаємно пов’язує виробництво і споживання. Саме розвиток цього взаємозв’язку, балансування пропорцій між ними відбувається в межах маркетингової концепції управління.

Навчальний курс “Маркетинговий менеджмент” логічно продовжуючи і поглиблюючи дисципліну “Маркетинг”, пропонує систему знань про управління процесами маркетингової діяльності підприємства, використання конкретного маркетингового інструментарію у вирішенні актуальних проблем розвитку з орієнтацією на потреби і запити споживачів цільових ринків.

Метою вивчення курсу “Маркетинговий менеджмент” є ознайомлення студентів із принципами завданнями та функціями управління маркетинговою діяльністю підприємства, розгляд алгоритмів, стратегій та політик організації, планування, реалізації та контролювання цих процесів. Сприяти формуванню у студентів наукового світогляду й глибоких знань з теорії менеджменту і маркетингу, набуттю вмінь і навичок для здійснення конкретної управлінської діяльності підприємства на засадах маркетингу.

Завдання дисципліни:

- ознайомити студентів з відповідними поняттями, категоріями, системами та процесами маркетингового менеджменту;

- відпрацювання практичних навичок розв’язування маркетингових завдань та виконання відповідних функцій;

- виховання здатності до творчого пошуку напрямів та резервів удосконалення систем та процесів управління маркетинговою діяльністю підприємства.

Курс побудований згідно з модульною системою. Вивчення кожного модулю закінчується відповіддю на питання для самоперевірки, після цього можна проходити тестовий контроль, вирішувати практичні завдання.

Бажаємо успіху у вивченні курсу!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11