Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Теорія соціального управління *
Вступ

Теорія соціального управління

Кафедра Управління персоналом і економіки праці

Автор курсу

Ревякін О.С.
кандидат технічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1187.
Протокол № 1 від 26.09.2018р.
 

Становлення та розвиток теорії соціального управління тісно пов’язане із зростанням ролі «соціального» в житті суспільства і розвитком всіх наук, а особливо соціології та соціології управління. Соціальне управління як їх складова частина вивчає систему соціальних відносин, соціальні процеси, соціальну сферу, соціальні ресурси та управлінські і організаційні відносини, які в них складаються, їх закономірності та принципи. При цьому акцент робиться не тільки на цілі розвитку соціальних систем, а й на методи їх досягнення, соціальні технології.

Виробничий колектив як соціальна ланка суспільства утворює центр багатьох процесів соціального життя людей, який відображає типи соціально-економічних відносин суспільства: економічні, політичні, моральні, естетичні тощо. Соціальні явища мають місце у всіх сферах діяльності виробничого колективу, тому вирішення соціальних проблем – потужний фактор підвищення ефективності виробництва.

Соціальне управління – це один з елементів складної системи управління економікою країни, який повинен забезпечити ефективність розвитку економіки. Вивчення дисципліни «Теорія соціального управління» зумовлене, передусім, тим, що саме із соціальним управлінням пов’язані головні соціальні проблеми розвитку країни. Від того, хто, як і з якими результатами керує країною, економікою, виробництвом, залежить доля суспільства в цілому.

Запропонований Вашій увазі дистанційний курс «Теорія соціального управління» ставить за мету:

- формування у студентів теоретичної бази, необхідної для запровадження на практиці соціального механізму управління виробництвом;

- виробити вміння виявляти ті процеси, які гальмують формування соціального механізму управління і розвиток виробництва.

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з яких, у свою чергу, містить лекційний матеріал, тест для самоконтролю, вправи і контрольні запитання. Перед початком вивчення теми дисципліни рекомендуємо ознайомитися з розділом «Рекомендації студенту».

Бажаємо успіху у вивченні дисципліни «Теорія соціального управління»!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11