Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Управління розвитком персоналу *
Вступ

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ

Кафедра Управління персоналом і економіки праці

Автори курсу

Гарват Ольга Анатоліївна
кандидат економічних наук
доцент

Літинська Валентина Анатоліївна
кандидат економічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 418.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Пріоритетом економічної стратегії високорозвинених країн сьогодні є нагромадження кваліфікованого потенціалу, що відбувається, насамперед, шляхом безперервного розвитку і навчання персоналу підприємств та організацій. Підприємства, що систематично займаються питаннями вкладення коштів у власні трудові ресурси, відзначаються високими досягненнями і швидко здобувають конкурентні переваги на вітчизняному та світових ринках. З огляду на це проблеми розвитку персоналу підприємств набувають уваги.

Запропонований Вашій увазі дистанційний курс «Управління розвитком персоналу» ставить за мету – формування системи теоретичних знань і практичних навичок з планування й організації розвитку персоналу в умовах ринкової економіки.

Предметом навчальної дисципліни є закономірності і процеси професійно-кваліфікаційного та соціального розвитку персоналу організації.

Завдання навчальної дисципліни полягає у вивченні методології проектування розвитку персоналу в організації; набуття вмінь самостійно розробляти заходи з прогнозування та планування розвитку персоналу, організації професійного навчання робітників і фахівців з вищою освітою, планування трудової кар’єри та роботи з кадровим резервом, стимулювання розвитку персоналу.

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з яких, у свою чергу, містить лекційний матеріал, тест для самоконтролю, вправи і контрольні запитання. Перед початком вивчення теми дисципліни рекомендуємо ознайомитися з розділом «Рекомендації студенту».

Бажаємо успіху у вивченні дисципліни «Управління розвитком персоналу»!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11