Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Державне регулювання зайнятості *
Вступ

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ

Кафедра Управління персоналом і економіки праці

Автори курсу

Павлюк Віктор Дмитрович
кандидат військових наук
доцент

Ревякін Олександр Сергійович
кандидат технічних наук
доцент

Літинська Валентина Анатоліївна
кандидат економічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 419.
Протокол № 6 від 25.06.2013р.
 

Державне регулювання ринковою економікою, в тому числі і зайнятістю, стало результатом критичного осмислення неспроможності ринкового саморегулювання щодо вирішення кардинальних проблем розвитку економічної системи. Науково-технічний прогрес, значне випередження розширення обсягів виробництва над збільшенням чисельності робочих місць, зростання значимості особистісного чинника примусили шукати альтернативу ринковому механізму.

Державне регулювання в умовах ринкової економічної системи стосується економічних, політичних, соціальних напрямів діяльності суспільства.

Україні в формуванні та реалізації державної політики зайнятості не можна припускатися помилок. Для цього потрібно, використовуючи з критичним осмисленням досвід інших країн, ширше впроваджувати наукові розробки вітчизняних учених, а також постійно аналізувати і застосовувати нагромаджений уже в достатньому обсязі вітчизняний практичний досвід державного регулювання ринку робочої сили. Багато в чому наш досвід був результатом спроб і помилок, а тому є особливо цінним.

Вирішальну роль у розробці й впровадженні державних рішень даного напряму відіграють освічені, підготовлені для такої роботи кадри, які необхідно готувати зі студентської лави. Певною мірою цій меті служить навчальна дисципліна „Державне регулювання зайнятості” враховує той факт, що слухачі попередньо вивчають таку дисципліну як «Економіка, праці» (або «Економіка праці і соціально-трудові відносини») та „Ринок праці”, мають загальне уявлення стосовно ринку праці, зайнятості населення та безробіття, а також ознайомлені з основними положеннями макро- і мікроекономіки.

Запропонований Вашій увазі дистанційний курс „Державне регулювання зайнятості” ставить за мету:

? Формування у майбутнього спеціаліста системи знань з теорії зайнятості населення та методологічних підходів її використання в державній політиці управління зайнятістю.

Завдання для користувачів:

? виявлення методів та інструментарію аналізу стану зайнятості населення в Україні;

? набуття вмінь запобігати безробіттю економічними, правовими, адміністративно-організаційними засобами.

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з яких у свою чергу містить лекційний матеріал, текст для самоконтролю, вправи і контрольні питання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з розділом „Рекомендації студенту”.

Бажаємо успіху у вивченні дисципліни „Державне регулювання зайнятості”.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11