Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Фінансове право *
Вступ

Фiнансове право

Кафедра Права

Автор курсу

Лучковська Світлана Ігорівна
викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1201.
Протокол № 1 від 26.09.2018р.
 

Питання правового регулювання фінансових відносин у наш час відносяться до найбільш актуальних у соціально-економічному та політичному житті України. Метою викладання дисципліни є вивчення норм фінансового права, їхньої специфіки та ролі у політичних та соціальних перетвореннях, розгляд механізму дії таких норм.

Дисципліна «Фінансове право» вивчає питання, що стосуються фінансів та фінансової діяльності держави у цілому, механізмів правового регулювання фінансово-правових відносин.

Вивчення дисципліни «Фінансове право», результатом якого є засвоєння знань про норми фінансового права та механізм їхньої дії має надзвичайне важливе значення не лише для студентів юридичних спеціальностей, але й для студентів економічних спеціальностей. Адже при застосуванні теоретичних знань на практиці за обраним фахом студентам доведеться здійснювати свою діяльність на підставі чинного законодавства.

Дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з який у свою чергу містить лекційний матеріал, тест для самоконтролю, вправи і контрольні запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з розділом "Рекомендації студенту".

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11