Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Податковий облік і аудит *
Вступ

Податковий облiк i аудит

Кафедра Обліку та аудиту

Автор курсу

Пухальська Г.В.
старший викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 433.
Протокол № 6 від 25.06.2013р.
 

Реформування економіки України зумовило зміни у сфері оподаткування. В сучасних умовах суб’єкти підприємницької діяльності сплачують до бюджету та державних цільових фондів значну кількість податків і зборів. Інформація про стан нарахування та сплати податків і зборів формується у податковому обліку. Бухгалтерський облік не забезпечує субєктів підприємницької діяльноств в повному обсязі даними для формування показників податкової звітності, яка є досить специфічною.

У податковому обліку мають місце специфічні об’єкти обліку, які не враховуються у фінансовому обліку і навпаки. Особливості оподаткування спичинили не тільки відмінності у звітності, обліковому процесі, але і у документальному забезпеченні, аналітичному обліку.

Податковий облік – важлива складова фінансового обліку. Слід зазначити, що в теперішній час досить інтенсивно розвивається фінансовий та управлінський облік, що не можна сказати про податковий облік. Наявність окремих нормативних документів для ефективного використання законодавчого регулювання щодо податків, зборів та платежів не є достатнім податкового обліку в Україні. Не вирішеними до кінця є питання щодо його побудови та організації на підприємстві.

Податковий облік і податкова звітність на відміну від фінансового обліку досить ретельно контролюється з боку органів державних податкових інспекцій. Порушення у сфері податкового і валютного законодавства приводять до застосування досить жорсткої системи штрафних і фінансових санкцій.

Метою предмету „Податковий облік і аудит” є формування у студентів знань та навичок у розрахунку бази оподаткування різних податків, зборів та платежів і вміння на практиці скласти податкову звітність.

Завданнями курсу є:

- на підставі отриманих знань з попередніх курсів чітко знати економічну природу податків та зборів;

- вміти документально оформити податкові операції, що виникають на підприємстві;

- оволодіти навиками складання аналітичних податкових реєстрів обліку;

- точно визначити базу оподаткування будь-якого податку;

- вміти складати податкову звітність.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11