Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Основи митної справи *
Вступ

Основи митної справи

Кафедра Економіки і менеджменту промислових підприємств

Автор курсу

Фрадинський О.А.
старший викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 59.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Для економічного розвитку світової спільноти початку ХХІ століття характерні яскраво виражені тенденції інтеграції національних економік у міжнародні та регіональні торівельні, економічні товариства, зони вільної торгівлі, що найхарактерніше проявляються у міжнародному обміні результатами виробництва – міжнародній торгівлі. Однак активний розвиток зовнішньої торгівлі не повинен перешкоджати реалізації національним інтересам України. З огляду на це велика роль відводиться тарифному регулюванню зовнішньоекономічної діяльності.

Економічні трансформації України супроводжуються активними процесами розбудови власної митної системи, що дозволяє ефективно регулювати процеси ввозу та вивозу товарів, робіт, послуг. Від її ефективності напряму залежить можливість економічного розвитку України, наповнення дохідної частини державного бюджету, економічна діяльність господарюючих суб’єктів.

Тому для підготовки фахівців економічних спеціальностей викладається курс “Основи митної справи”, який є прикладною дисципліною, та включає у себе вивчення теоретичних основ побудови митної системи, визначення її принципів, основних тенденцій розвитку.

Мета дисципліни “Основи митної справи”: надання знань щодо організації та провадження митної справи в Україні.

Завдання дисципліни “Основи митної справи”: вивчення організації митної справи в Україні, організації та розвитку Державної митної служби, особливостей тарифних та нетарифних методів регулювання зовнішньої торгівлі; засвоєння порядку митного оформлення та декларування товарів, проведення митного контролю; дослідження проблеми митних злочинів та ухилення від сплати митних платежів.

Предмет дисципліни “Основи митної справи”: відносини, що виникають у процесі переміщення через митний кордон України товарів, робіт, послуг та пов’язані із їх митним оформленням, контролем, оподаткуванням та іншими заходами, направленими на реалізацію митної політики.

Вивчення основ митної справи та практичне застосування її на практиці знаходиться у тісній взаємодії з іншими дисциплінами економічного та правового характеру: “Економічна теорія”, “Менеджмент ЗЕД”, “Податкова система”, “Кримінальне право” та ін.

Курс “Основи митної справи” відіграє важливу роль у науковому та професійному формуванні студентів економічних спеціальностей як майбутніх фахівців – економістів, фінансистів, менеджерів завдяки узагальненню теоретичних основ побудови митної системи та характеризації основних напрямків її розвитку.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11