Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Ринок фінансових послуг *
Вступ

РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Кафедра Фінансів та банківської справи

Автор курсу

Ксьондз С.М.
к.е.н.
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 440.
Протокол № 6 від 25.06.2013р.
 

Мета дисципліни

Метою дисципліни є засвоєння знань з теоретичних та практичних аспектів управління фінансами за допомогою фінансових посередників та аналізу фінансових послуг, які б забезпечили студентам конкурентні переваги на ринку праці.

Завдання: вивчення потреб споживача та можливостей їх задоволення на ринку фінансових послуг різними фінансовими інститутами, основних напрямків державної політики в галузі ре­гулювання фінансових відносин, які виникають на ринку фінансових послуг; набуття вмінь порівняльного аналізу в галузі фінансових послуг та визначення конкурентних переваг і вад окремих видів послуг.

Оволодіння матеріалом курсу забезпечує система знань, які студенти набули при вивченні дисциплін 14Б.30 (Гроші та кредит), 14Б29.132 (Фінанси), 14Б.17 (Макроекономіка), 16Б.47 (Фінансовий ринок) та інші.

Перелік знань і умінь

Завдання вивчення курсу полягають у тому, щоб студент:

Знав: економічну суть, функції і операції ринку фінансових послуг України і світу; його сегментарну та інституціональну структуру; види послуг, які надаються на фінансовому ринку та основні підходи, щодо державного регулювання даного сегменту економічних відносин

Вмів: користуватися фінансовими інструментами в практиці економічного життя.

БАЖАЄМО УСПІХУ У ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ!!!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11