Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Фінансова санація та банкрутство підприємства *
Вступ

Фiнансова санацiя та банкрутство пiдприємства

Кафедра Фінансів та банківської справи

Автор курсу

Ларіонова Катерина Леонідівна
к.е.н.
доцент

Донченко Тетяна Віталіївна
магістр
асистент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 62.
Протокол № 5-а від 22.04.2013р.
 

Курс “Фінансова санація та банкрутство підприємств” передбачає послідовне і систематизоване вивчення основних питань даної дисципліни, знання якої необхідні для теоретичної і практичної підготовки спеціалістів з економічних спеціальностей.

Метою вивчення дисципліни є формування системи знань з методології та практично­го здійснення фінансової санації, банкрутства підприємств, фінансового забезпечення ліквідаційних процедур.

Предметом даної дисципліни є фінансово-економічні відносини, що виникають у процесі санації, реорганізації, банкрутства та ліквідації суб'єктів господарювання.

В ході вивчення дисципліни вирішуються наступні завдання: вивчення сутності методів, правил і механізмів фінансової санації, банкрутства та ліквідації підприємств, а також форм і методів державної фінансової підтримки санації суб'єктів господарювання; набуття навичок проведення досудової санації та опанування комплексу питань, пов'язаних із санацією підпри­ємства в судовому порядку, проведення санаційної реструктури­зації суб'єктів господарювання.

Курс “Фінансова санація та банкрутство підприємств” формує фінансово-аналітичний підхід майбутнього фахівця до прийняття управлінських рішень, на конкретних прикладах дає можливість застосувати методичні прийоми визначення ефективності проведення санаційних заходів на підприємствах які опинились у фінансовій кризі.

Даний дистанцiйний курс навчання складений у виглядi розгалуженої структури текстових документiв. Вiн розбитий на теми, кожна з яких у свою чергу мiстить лекцiйний матерiал i контрольнi запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з роздiлом "Рекомендації студенту".

Бажаємо успіху у вивченні дисципліни «Фінансова санація та банкрутство підприємств»!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11