Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Місцеві фінанси *
Вступ

Мiсцевi фiнанси

Кафедра Фінансів та банківської справи

Автори курсу

Форкун І.В.
кандидат технічних наук
доцент

Гарват О.А.
кандидат економічних наук
старший викладач

Фролова Н.Л.
старший викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 63.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Підготовка спеціалістів для фінансової сфери вимагає систематизації знань за фаховими дисциплінами, в тому числі у сфері місцевих фінансів. Курс “Місцеві фінанси” дозволяє деталізувати та зрозуміти фінансові відносини, що виникають на різних рівнях адмістративно-територіальних утворень у процесі формування та використання фінансових ресурсів.

Знання дисципліни “ Місцеві фінанси” забезпечить майбутнім фахівцям розуміння теоретичних та організаційних основ місцевих фінансів, їх сутності і ролі у економічному та соціальному розвитку адміністративно-територіальних утворень, механізм їх функціонування.

Основу для вивчення курсу “ Місцеві фінанси” забезпечує комплекс знань, які студенти отримали при вивченні дисциплін: “Фінанси”, “Бюджетна система”, “Податкова система” та ін.

Відповідно до навчального плану курс “Місцеві фінанси” вивчається у циклі дисциплін підготовки спеціаліста.

Метою вивчення дисципліни є надання знань про сутність і роль місцевих фінансів у економічному та соціальному розвитку адміністративно-територіальних утворень і механізм їх функціонування.

Предметкурсу – фінансові відносини, що виникають на різних рівнях адміністративно-територіальних утворень у процесі формування та використання фінансових ресурсів.

Завдання вивчення дисципліни полягають у вивченні суті і значення місцевих фінансів, засад їх функціонування як одного із важелів економічної політики місцевих органів самоврядування; набуття вмінь аналізувати використання доходів органів місцевого самоврядування.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11