Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Системний аналіз *
Вступ

Системний аналiз

Кафедра Автоматизованих систем і моделювання в економіці

Автор курсу

Проскурович Оксана Василівна
канд.екон.наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 445.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Дисципліна “Системний аналіз” є однією з циклу дисциплін, які пов’язані з засвоєнням теоретичних знань із загальної теорії систем і системного підходу як методологічної основи для дослідження, аналізу та моделювання соціально-економічних систем різних рівнів агрегування, сфер діяльності і функцій.

Основними завданнями курсу є: вивчення теоретичних основ загальної теорії систем; набуття вмінь практичного застосування системного підходу і апарата системного аналізу під час дослідження складних соціально-економічних явищ і процесів.

Предметом вивчення курсу є складні соціально-економічні системи.

Запропонований Вашiй увазi дистанцiйний курс "Системний аналіз" ставить за мету:

- ознайомити користувача з теоретичними аспектами розвитку системних уявлень та виникнення системного підходу;

- послідовно розглянути основні поняття системного аналізу, класифікації та властивості складних систем, відношення між системою та моделлю, системно-методологічні аспекти моделювання, значення аналізу та синтезу в системних дослідженнях;

- показати особливості методологій системного аналізу та системного планування;

§ навчити застосовувати конкретні методи системного аналізу, методи дерева цілей, метод аналізу ієрархій та його розширення, метод Дельфі, групу методів, що базуються на функціонально-вартісному аналізі;

§ розглянути основи системного проектування, класичні методи проектування та їх інструментарій, якісні зміни в сучасних інформаційних технологіях та перспективи розвитку системних методів проектування.

Даний дистанцiйний курс навчання складений у виглядi розгалуженої структури текстових документiв. Вiн розбитий на теми, кожна з який у свою чергу мiстить лекцiйний матерiал, тест для самоконтролю, вправи i контрольнi запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з роздiлом "Рекомендації студенту".

Бажаємо успiху у вивченнi дисципліни

"Системний аналіз"!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11