Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Комп`ютерні мережі *
Вступ

Комп`ютернi мережi

Кафедра Автоматизованих систем і моделювання в економіці

Автор курсу

Більовський К. Е.
к.е.н.
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 69.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Мета дисципліни — формування системи фундаментальних знань щодо аналізу та проектування:

- локальних мереж (для офісних та корпоративних інформаційних систем (ІС));

- глобальних ІС, у тому числі систем Internet/Intranet, каналів та мережного обладнання в Internet/Intranet, Web–сторінок в Internet, системи електронної пошти та ведення електронної кореспонденції.

Завдання: вивчення архітектури комп'ютерних мереж, програмного забезпечення та методів їх проектування; набуття практичних навичок аналізу, побудови та використання, захисту від несанкціонованого доступу до інформації.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11