Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Ефективність інформаційних систем *
Вступ

Ефективнiсть iнформацiйних систем

Кафедра Автоматизованих систем і моделювання в економіці

Автор курсу

Проскурович Оксана Василівна
канд.екон.наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 447.
Протокол № 6 від 25.06.2013р.
 

Дисципліна “Ефективність інформаційних систем” є однією з циклу дисциплін, які пов’язані з формуванням системи теоретичних знань та практичних навичок з техніко-економічного обгрунтування доцільності створення та оцінювання ефективності функціонування інформаційних систем.

Основними завданнями курсу є: вивчення методологічних засад і сучасних методик оцінювання ефективності інформаційних систем, набуття вмінь з техніко-економічного обгрунтування проектів інформаційних систем та оцінювання їх ефективності.

Предметом вивчення курсу є методи і процеси оцінювання ефективності створення та функціонування інформаційних систем.

Запропонований Вашiй увазi дистанцiйний курс " Ефективність інформаційних систем" ставить за мету:

- ознайомити користувача з теоретичними основами ефективності інформаційних систем;

- послідовно розглянути основні поняття ефективності інформаційних систем, методологічні основи оцінювання ефективності інформаційних систем;

- показати особливості методологій ефективності інформаційних систем;

- навчити застосовувати конкретні методики оцінювання: ефективності інвестицій в інформаційні технології, інформаційних ситем різних класів, інформаційних систем за окремиим характеристиками та методи вибору ефективних рішень на різних платформах;

- розглянути сукупну вартість володіння та повний економічний ефект інформаційних систем, а аткож процес управління ефективністю інформаційних систем.

Зазаначений дистанцiйний курс навчання складений у виглядi розгалуженої структури текстових документiв. Вiн розбитий на теми, кожна з який у свою чергу мiстить лекцiйний матерiал, тест для самоконтролю, вправи i контрольнi запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з роздiлом "Рекомендації студенту".

Бажаємо успiху у вивченнi дисципліни Ефективність інформаційних систем

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11