Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Математичні моделі в менеджменті і маркетингу *
Вступ

МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ В МЕНЕДЖМЕНТІ І МАРКЕТИНГУ

Кафедра Автоматизованних систем та моделювання в економіці

Автори курсу

Григорук Павло Михайлович
канд. техн. наук
доцент

Манталюк Ольга Володимирівна
канд.екон.наук
доцент

Овчиннікова Олена Русланівна
канд.екон.наук
доцент

Вальков Олександр Броніславович
ст. викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 448.
Протокол № 6 від 25.06.2013р.
 

Дисципліна «Математичні моделі в менеджменті і маркетингу» призначена для розвитку знань та вмінь студентів в галузі побудови та аналізу економіко-математичних моделей для розв’язання завдань управлінської, виробничої та маркетингової діяльності .

Мета: формування системи теоретичних і практичних знань у галузі дослідження та моделювання систем і процесів у менеджменті та маркетингу.

Завдання та предмет дисципліни.

Завданням є вивчення методології, методики та інструментарію побудови економіко-математичних моделей у менеджменті й маркетинговій діяльності, їх аналізу та використання, набуття знань про основні моделі оптимізаційних задач та методи їх розв’язання, а також вміння застосовувати їх до рішення практичних задач економіки.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

- класифікацію моделей, сферу їх застосування;

- структуру математичних моделей, що застосовується в менеджерській та маркетинговій діяльності;

- методи збору та статистичної обробки інформації;

- порядок побудови моделей для розв’язання оптимізаційних завдань;

- моделі станів і динаміки функціонування товарних ринків і обсягів пропонування товарів та послуг;

- моделі конфліктних ситуацій;

- методи прийняття управлінських рішень за умов невизначеності;

- методи оцінки ефективності інвестиційних проектів;

- моделі попиту і споживання ;

- методи одержання та опрацювання експертних оцінок у менеджменті та маркетингу;

вміти:

- формулювати математичну модель, що відповідає економічній задачі;

- обирати й застосовувати найбільш ефективні методи розв’язання задачі;

- давати економічну інтерпретацію отриманому розв’язку та рекомендації щодо його практичного застосування;

- проводити опрацювання статистичних даних шляхом використання описової статистики та формулювання висновків;

- оцінювати ступінь невизначеності та ризику і використовувати модельний апарат для прийняття управлінських рішень;

- проводити оцінку ефективності інвестиційних проектів.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11